9% BTW Regeling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor het lage BTW tarief. Klik hier voor meer informatie!

Onderhoud en verbetering van particuliere woningen ouder dan 2 jaar vallen sinds 15 september 2009 onder het lage BTW tarief. Althans voor zover het schilder- en stucadoorswerk betreft.

In Europees verband is afgesproken vanaf 1 januari 2000 een experiment te doen met verlaagde BTW tarieven voor arbeidsintensieve sectoren. Het lage BTW tarief voor kappers en rijwielherstellers heeft volop het nieuws gehaald: dat het lage tarief van 9% ook geldt voor het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 15 jaar die door particulieren worden bewoond is minder bekend. Dit was van toepassing tot 15 september 2009. De regeling is met ingang van die datum versoepeld naar twee jaar.

Met ingang van 25 oktober 2012 is het niet meer nodig om een ouderdomsverklaring te hebben. Om te verifiëren of het verlaagde BTW tarief terecht is toegepast, baseert de Belastingdienst zich voortaan op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens).

DABO Stucadoorsbedrijf BV is aangesloten bij: